Bieg Grzymalitów w Chodzieży – 21 maja 2011 r.

Zdjęcia Marka Bramorskiego