Już w sobotę III Eco-Cross wokół Jeziora Miejskiego w Złotowie

obrazek_news

Przed nami trzecia edycja biegu w ramach Euro-Eco Meetingu w Złotowie. Przystępna, zaledwie czterokilometrowa trasa, niskie wpisowe i… brak innych imprez w okolicy w tym dniu. I oczywiście – losowanie nagród! Wybieracie się w sobotę na bieg?

Regulamin
Biegu wokół Jeziora Miejskiego – III Eco-Cross, Złotów 30 czerwca 2012 r.

Organizator:
Komitet Organizacyjny Euro-Eco Meeting
Współorganizatorzy:
Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej,
sekcja lekkiej atletyki MLKS „Sparta” Złotów

Cel imprezy:
– promocja terenów rekreacyjnych miasta Złotowa, położonych wokół Jeziora Miejskiego
– propagowanie zdrowego stylu życia i biegania jako formy aktywności sportowej
Bieg organizowany jest w ramach corocznej złotowskiej imprezy ekologicznej XVIII Euro-Eco-
Meeting – Złotów 29.06-1.07.2012 r. Szczegółowy program – www.zcas.zlotow.p l , www.zlotow.p l
Termin biegu – sobota, 30 czerwca 2012 r., godz.17.00
Miejsce imprezy – Półwysep Rybacki przy promenadzie nad Jeziorem Miejskim. Biuro zawodów
czynne od godziny 14.00.
Trasa biegu – Bieg jest poprowadzony malowniczą asfaltową promenadą wokół Jeziora
Miejskiego. Długość trasy – 4.0 km.

Uczestnictwo:
– warunkiem startu jest zgłoszenie w dniu zawodów w biurze i złożenie oświadczenia o stanie
zdrowia oraz pobranie numeru i karty startowej.
– zawodnicy startują w strojach sportowych
– zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną
odpowiedzialność
– osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu tj. 30.06.2012 nie osiągnęły jeszcze pełnoletności)
zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich
podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna
wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
– wpisowe: 5 zł.
Sposób przeprowadzenia zawodów – Bieg zostanie rozegrany z podziałem na następujące
kategorie wiekowe oraz kobiety i mężczyzn: 16-40 , 40+.
Nagrody – Medale dla trzech pierwszych osób w poszczególnych kategoriach wiekowych biegu.
Spośród wszystkich uczestników biegu zostaną rozlosowane cenne nagrody rzeczowe.
Dekoracja zwycięzców, losowanie nagród oraz zakończenie imprezy przewidziane jest tuż po
biegu na Półwyspie Rybackim.

Zasady finansowania
– Zapisy i wpisowe będzie można dokonać w biurze zawodów w dniu biegu.
– Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny.

Postanowienia końcowe

– Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
– Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu i na
trasie biegu.
– Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy biegowej,
– Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia
lub skradzione podczas imprezy.
– Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
– Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność

Kontakt z Komitetem Organizacyjnym:

tel. 67 263 2288, 516172105 lub e-mail: sport.zcas@zlotow.pl

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO POBRANIA >>

Tak było dwa lata temu – podczas pierwszej edycji biegu

Powrót