Korespondenci 4Run do piór!

W związku z coraz liczniejszymi zapytaniami naszych Czytelników o możliwość i waruki umieszczania na stronie Waszych tekstów, informujemy, że wprowadziliśmy program lojalnościowy dla osób, które podejmą się dziennikarskiego rzemiosła.

Z chwilą wstąpienia do programu otrzymujecie status „KORESPONDENTA 4RUN” i nabywacie prawa do zniżek w zależności od ilości i wielkości przesyłanych artykułów.


REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA PISANIE ARTYKUŁÓW NA STRONĘ 4run.pl
„KORESPONDENT 4RUN”

1. Aby przystąpić do programu, należy wypełnić pisemną deklarację.
Deklaracja, której wzór jest załącznikiem do niniejszego regulaminu, zawiera następujące dane osobowe:

IMIĘ, NAZWISKO, ADRES, DATA I MIEJSCE URODZENIA TELEFON, E-MAIL

2. Osobie, która przystąpi do programu, naliczane są punkty za napisanie artykułu na stronę www.4run.pl.
 Punkty naliczane będą od długości tekstu, jaki zostanie opublikowany na stronie 4Run.

NEWS – do 1000 znaków – 5 punktów
1000-2000 znaków – 10 punktów
Artykuł – powyżej 2000 znaków – 15 punktów

3. Po uzyskaniu odpowiedniej liczby punktów i zatwierdzeniu przez redakcję mogą one zostać wymienione na rabaty w sklepie 4Run:

50 punktów – 10 %
100 punktów – 20 %
150 punktów – 30 %
200 punktów – 40 %
250 punktów – 50%

Maksymalna wysokość rabatu przy jednym zamówieniu wynosi 50 %

4. Redakcja zastrzega sobie prawo do edycji i skracania tekstów na potrzeby portalu.

5. Teksty przesłane do 4run nie mogą być wykorzystywane w innych mediach bez zgody redakcji.

6. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, o czym zobowiązana jest poinformować wszystkich Korespondentów w ciągu 7 dni od ogłoszenia zmiany.

D E K L A R A C J A

(do pobrania)

Wszelkie pytania kierujcie na adres: redakcja@4run.pl, od 10 do 18 także pod nr telefonu: 22 244 29 83