„Moje aktywne wakacje” – konkurs fotograficzny

obrazek_news

„Morza szum , ptaków śpiew…” Aktywność na świeżym powietrzu to idealna propozycja na spędzanie wolnych chwil podczas urlopu czy wakacyjnego weekendowego wypadu za miasto. Wszystkich, którzy nie lubią odpoczywać statycznie, zapraszamy do udziału w naszym wakacyjnym konkursie!
Zasady:
1. Nadeślij zdjęcie ze swojego treningu w wakacyjnej scenerii. (Uwaga! Osoba nadsyłająca zdjęcie musi posiadać pełnię praw autorskich do tego zdjęcia.)

2. Namów znajomych, aby oddawali na Ciebie głosy!

3. Zwycięży zdjęcie, na które Użytkownicy portalu 4Run oddadzą najwięcej głosów.

Nagrodą główną jest Voucher o wartości 500 zł do wykorzystania na zakup dowolnej wycieczki w Salonie Biura Podróży Itaka w Pile, przy ul. Bohaterów Stalingradu 5 oraz okulary sportowe amerykańskiej marki Goggle

Nagrody, dla osób których zdjęcia zajęły:

2. miejsce: Okulary sportowe amerykańskiej marki Goggle i słuchawki marki Cord Cruncher.

3. miejsce: Okulary sportowe amerykańskiej marki Goggle i sportowa opaska ratunkowa Vital ID.

4. miejsce: Okulary sportowe amerykańskiej marki Goggle i sportowa opaska ratunkowa Vital ID.

Nadsyłanie zdjęć: 25.07 – 31.08

Głosowanie użytkowników: 25.07 – 7.09. 2013

REGULAMIN KONKURSU

„Moje aktywne wakacje”

A. Postanowienia ogólne:

1. Organizatorem konkursu jest 4Run Sports z siedzibą w Pile, ul. Bohaterów Stalingradu 5

2. Konkurs rozegrany zostanie w dniach 25.07 – 7.09:

– w dniach 25.07 – 31.08 uczestnicy nadsyłają zdjęcia do organizatora.

– w dniach 25.07 – 7.09 możliwe jest głosowanie na zdjęcia.

B. Warunki uczestnictwa w Konkursie:

1. Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych osób pełnoletnich z wyłączeniem pracowników firm 4Run Sports i 4Run Travel.

2. Zadaniem konkursowym jest wykonanie i przesłanie zdjęcia przedstawiającego Uczestnika konkursu podczas treningu wraz z krótkim opisem, uwzględniającym czas i miejsce wykonania zdjęcia (max. 150 znaków).

3. Każdy Uczestnik Konkursu może przesłać tylko 1 zdjęcie.

4. Zdjęcia należy przesłać na adres e-mail organizatora: redakcja@4run.pl do 31 sierpnia 2013.

5. Zdjęcia przesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

6. Każde zgłoszenie powinno zawierać dokładne dane teleadresowe zgłaszającego i oświadczenie, że zgłaszane zdjęcie nie narusza w żaden sposób autorskich praw majątkowych i niemajątkowych osób trzecich do zgłaszanego artykułu, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 ze zm.).

7. Zgłoszenia niezawierające wspomnianych wyżej danych nie zostaną zakwalifikowane do udziału w konkursie.

8. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.

C. Zasady przyznawania nagród:

1. Wszystkie zdjęcia zostaną opublikowane na stronie www.4run.pl w dziale „KONKURSY” i w dniach 25.07 – 7.09 Użytkownicy portalu 4Run będą mogli oddawać na nie głosy.

2. Za oddanie głosu uważać będzie się komentarz „Głosuję” pod zdjęciem. Każda osoba może oddać na każde zdjęcie tylko 1 głos.

3. Zwycięży zdjęcie z największą liczbą głosów. Nagrodą główną jest Voucher o wartości 500 zł do wykorzystania na zakup dowolnej wycieczki w Salonie Biura Podróży Itaka w Pile, przy ul. Bohaterów Stalingradu 5. Zwycięzca będzie mógł dokonać rezerwacji wycieczki osobiście, telefonicznie lub poprzez mailowy kontakt z Salonem.

4. Trzy kolejne miejsca zostaną nagrodzone upominkami:

2. miejsce: Okulary sportowe amerykańskiej marki Goggle i słuchawki marki Cord Cruncher.

3. miejsce: Okulary sportowe amerykańskiej marki Goggle i sportowa opaska ratunkowa Vital ID.

4. miejsce: Okulary sportowe amerykańskiej marki Goggle i sportowa opaska ratunkowa Vital ID.

5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora: www.4run.pl do dnia 13 września 2013 r.

6. O terminie odbioru nagrody Organizator poinformuje zwycięzców drogą mailową.

7. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia okresu konkursu oraz zmiany daty ogłoszenia wyników konkursu.

D. Prawa autorskie

1. W Konkursie mogą uczestniczyć jedynie zdjęcia nienaruszające praw osób trzecich.

Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. Nr 80 poz. 904, 2000 r. z późniejszymi zmianami)

E. Dane osobowe

1. Osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Organizatora oraz na ich przetwarzanie dla celów związanych z konkursem, zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do tych danych, jak również możliwość ich poprawienia.

2. Osoby biorące udział w konkursie mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach informacyjno – promocyjnych Organizatora zgodnie z warunkami określonymi w ustawie O ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

F. Postanowienia końcowe

1. Do spraw nie ujętych w niniejszym regulaminie, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub zmiany zasad konkursu w każdym momencie jego trwania bez konieczności podawania przyczyn.

zdjęcie: http://hotmamasexercise.com/wp-content/uploads/2011/07/PeopleRunningOnBeach.jpg