Spotkanie w Starostwie podsumowujące cykl „Biegaj z nami”